Stowarzyszenie „Kładka” Sokółka

ul. Szkolna 2;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000197304 z dnia 26.02.2004
Kontakt: 085 711 25 36

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Sposób realizacji celów:

  • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, dzieci, seniorzy, bezdomni, bezrobotni i inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
  • podejmowanie działań na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, działalność charytatywna.