Stowarzyszenie Kulturalne „Terra Incognita” w Krynkach

ul. Zaułek Szpitalny 13;
16-120 Krynki
Nr KRS 0000370680 z dnia 17.11.2010

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i naukowej.

Sposób realizacji celów:

  • objęcie patronatem grupy śpiewaczej „Zaranica”,
  • różnorodna pracę artystyczna , naukowa i edukacyjną,
  • zbieranie i promowanie wiedzy z zakresu krajoznawstwa,
  • organizowanie spotkań, seminariów i warsztatów,
  • działalność animacyjna na rzecz społeczeństwa,
  • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi i naukowymi w kraju i za granicą,
  • prowadzenie i wspieranie badań naukowych związanych z celami stowarzyszenia,
  • prowadzenie programu wydawniczego.