Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Art.-Przychodnia”

ul. Piłsudskiego 1;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000339058 z dnia 09.10.2009

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • pielęgnowanie oraz rozwijanie idei humanizmu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Sposób realizacji celów:

  • prowadzenie wśród swych członków i sympatyków zajęć sportowych, rekreacyjnych i artystycznych,
  • organizowanie zawodów sportowych, udział w imprezach sportowych i akcjach masowych,
  • zapewnienie opieki lekarskiej, szkoleniowej, wyposażenie w podstawowy sprzęt sportowy,
  • prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej, towarzyskiej,
  • prowadzenie szkolenia.