Stowarzyszenie Kupców i Handlowców „Sokół”

ul. Piłsudskiego 2A;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000034082 z dnia 07.08.2001

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • stanie na straży praw i interesów osób zajmujących się działalnością handlową i kupiecką,
 • przyczynianie się do popularyzacji małych form organizacyjnych handlu,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stawiającymi sobie analogiczne cele z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • wspomaganie rozwoju handlu na terenie województwa,
 • popularyzacja wiedzy w zakresie organizacji prowadzenia handlu i zarządzania organizacjami handlowymi,
 • inspirowanie działań zmierzających do rozwoju handlu w warunkach gospodarki wolnorynkowej,
 • pomoc osobom rozpoczynającym działalność handlową,
 • stworzenie systemu wsparcia finansowego.

Sposób realizacji celów:

 • tworzenie systemu informacji,
 • organizowanie szkoleń, konsultacji i konferencji,
 • wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 • współpraca z organizacjami o podobnych celach,
 • współdziałanie z samorządem lokalnym.