Stowarzyszenie „ODNOWA”

ul. Wojska Polskiego 7;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000566898 z dnia 13.07.2015

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • wszechstronna pomoc na rzecz osób wymagających wsparcia, w tym osób oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • rozwijanie postaw zaradności życiowej,
  • reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Sposób realizacji celów:

  • opracowanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
  • przekazywanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  • współpraca z władzami samorządowymi,
  • współpraca z organizacjami, instytucjami, których działalność wiąże się z działalnością statutową stowarzyszenia,
  • działania wspierające aktywizację zawodową,
  • działania obejmujące szeroko pojętą pomoc społeczną.