Stowarzyszenie „Pracownia Architektury Żywej” w Dąbrowie Białostockiej

ul. gen. N. Sulika 1;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000086703 z dnia 11.01.2010

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • zachowywanie naturalnej bioróżnorodności i stabilności ekosystemów,
 • ochrona dziko żyjących gatunków i ich siedlisk.

Sposób realizacji celów:

 • bezpośrednie działanie na rzecz ochrony i odtwarzania przyrody, zasobów środowiska naturalnego i kulturowego,
 • współdziałanie z władzami publicznymi, instytucjami i organizacjami w planowaniu zrównoważonego zarządzania i użytkowania zasobów przyrody,
 • animowanie działań wspólnot lokalnych i grup partnerskich,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • upowszechnianie wiedzy i informacji służących rozwijaniu świadomości ekologicznej,
 • zarządzanie ochrona przyrody i środowiska,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów,
 • organizowanie i prowadzenie kwalifikowanej turystyki przyrodniczej,
 • doradztwo, badania i analizy, opracowywanie ekspertyz,
 • działalność wydawnicza.