Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo

ul. Bankowa 1;
16-113 Szudziałowo
Nr KRS 0000252656 z dnia 21.03.2006
Kontakt: 85 722 14 04

Obszar działania: świat

Główne cele:

 • integracja środowiska lokalnego,
 • wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców gminy,
 • pomoc w zapewnieniu godziwych warunków życia mieszkańców gminy, a zwłaszcza osób samotnych i w podeszłym wieku,
 • promocja środowiska lokalnego, w tym poprzez wydawanie miesięcznika „Nasza Gmina”,
 • rozwój kultury i wspieranie placówek kulturalno – oświatowych,
 • przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Szudziałowo,
 • promowanie wiedzy o Unii Europejskiej w środowisku wiejskim,
 • działalność na rzecz zachowania walorów ekologicznych i przyrodniczych gminy,
 • prowadzenie działalności charytatywnej.

Sposób realizacji celów:

 • organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, oraz organizowanie zbiórek pieniężnych, pozyskiwanie sponsorów i członków wspierających,
 • współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi instytucjami,
 • upowszechnianie wiedzy na temat Szudziałowa.