Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dubaśno „Nasza Wieś”

Dubaśno 2;
16-205 Nowy Dwór
Nr KRS 0000220516 z dnia 27.10.2004

Obszar działania: świat

Główne cele:

 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wspieranie demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Sposób realizacji celów:

 • prowadzenie szkoły zgodnie z zasadami prawa,
 • prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań,
 • działalność kulturalna na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 • organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • wsparcie dla rodzin o trudnej sytuacji,
 • wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
 • organizowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury i rozwoju gospodarczego  wsi: Dubaśno, Chilimony i Bieniowie,
 • ochrona przyrody i krajobrazu, oraz popularyzacja rolnictwa ekologicznego,
 • promocja zdrowego stylu życia.