Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Harasimowicze „Nasza szkoła”

Harasimowicze 5;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000109555 z dnia 25.04.2002

Obszar działania: świat

Główne cele:

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi: Harasimowicze, Jaczno, Chilmony i Ostrowie, oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Sposób realizacji celów:

 • prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych,
 • działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 • organizowanie pomocy i opiek dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
 • wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
 • organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury i rozwoju gospodarczego wsi: Harasimowicze, Jaczno, Chilmony i Ostrowie,
 • popularyzacja rolnictwa ekologicznego,
 • ochrona przyrody i krajobrazu,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.