Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Oddziałowi Położniczemu i Noworodkowemu Szpitala SP ZOZ w Sokółce

ul. Sikorskiego 40;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000100360 z dnia 15.03.2002
kontakt: 85 722 05 29; 85 711 32 41

Obszar działania: kraj

Główne cele:

Głównym celem organizacji jest pomoc oddziałowi szpitala SP ZOZ w Sokółce, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową szpitala, niedostatecznym budżetem na leczenie chorych, sprzęt medyczny i leki.

Sposób realizacji celów:

  • szeroko zakrojona działalność informacyjna,
  • współpraca z samorządem lokalnym,
  • współpraca z innymi organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze, dla wymiany doświadczeń oraz uzyskania wsparcia,
  • pozyskiwanie sponsorów dla materialnego wsparcia oddziału położniczego.