Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Sokólszczyzny „Sakolszczyna”

ul. H. Kołłątaja 2/11;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000360401 z dnia 12.07.2010

Obszar działania: kraj

Główne cele:

działanie na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego Sokólszczyzny.

Sposób realizacji celów:

  • wydawanie publikacji i czasopism, książek, broszur,
  • współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego,
  • organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.
  • udzielanie wsparcia, w tym finansowego też, szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim,
  • wspieranie badań naukowych z zakresu dotyczącego historii Sokólszczyzny,
  • integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Sokólszczyzny,
  • inicjowanie lokalnych i regionalnych przedsięwzięć kulturalnych,
  • integrowanie środowisk naukowych, podmiotów gospodarczych, samorządowych, młodzieżowych wokół idei ochrony kultury i tradycji.