Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego

Kundzin 3;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000063672 z dnia 19.11.2001

Obszar działania: świat

Główne cele:

 • reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów sołtysów jako przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi,
 • działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz sprawności kulturalno-społecznej i samorządowej służby sołtysów.

Sposób realizacji celów:

 • świadczenie pomocy i usług na rzecz rozwoju gmin, powiatów i województwa podlaskiego oraz współpraca z samorządami,
 • podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie organizacji pracy i działań sołtysów na rzecz sołectw i samorządów mieszkańców,
 • promocje sołeckich inicjatyw kulturalnych, społecznych, gospodarczych, ekologicznych i innych,
 • doskonalenie współdziałania sołtysów z organami władz gminnych, powiatowych oraz organizacjami społeczno-politycznymi,
 • podejmowanie działań na rzecz organizowania produkcji rolniczej w warunkach kształtującego się wolnego rynku, oraz dostosowywanie właściwych dla tych celów form pracy sołtysów i
 • samorządów mieszkańców wsi,
 • opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na poziom i efektywność społeczno-kulturalnych i produkcyjno-rolnych,
 • występowanie do organów samorządowych i administracji rządowej z wnioskami,
 • podejmowanie inicjatyw szkoleniowych oraz wyróżnień społecznych dla sołtysów mających szczególne wyniki pracy,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami zagranicznymi,
 • podejmowanie i inicjowanie czynów społecznych.