Stowarzyszenie Społeczno-Kulturowe Wsi Lipina

Lipina 103;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000300585 z dnia 29.02.2008

Obszar działania: świat

Główne cele:

  • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, oświatowego i kulturalnego wsi Lipina i okolicznych miejscowości,
  • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Sposób realizacji celów:

  • prowadzenie szkoły i przedszkola zgodnie z zasadami, kursy edukacyjne, zajęcia i szkolenia ,imprezy ,obozy sportowe, turystyczne,
  • działalność kulturalna, na rzecz rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji i obyczajów,
  • organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji, pomoc i opieka dla osób starszych,
  • wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Lipina i okolicznych miejscowości,
  • tworzenie lokalnych systemów stypendialnych, przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,
  • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, upowszechnianie sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku.