Stowarzyszenie „Straż Ochrony Ziemi Sokólskiej”

ul. Os. Centrum 17;
lok. „Idealan”
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000654408 z dnia 22.12.2016

Obszar działania: kraj.

Główne cele:

 • ochrona wód i lasów,
 • działanie na rzecz przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami,
 • w zakresie ochrony wód i lasów z Państwową Strażą Rybacką, Policją, Strażą Graniczną,
 • Strażą Leśną poprzez aktywność członków stowarzyszenia w Społecznej Straży Rybackiej.

Sposób realizacji celów:

 • ochrona wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami,
 • pozyskiwanie i wykorzystywanie środków od jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i prawnych i innych podmiotów dla realizacji celów statutowych,
 • pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych fundacji lub instytucji finansowych dla realizacji celów stowarzyszenia,
 • współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych,
 • tworzenie i organizacja łowisk dla członków stowarzyszenia na wodach będących we władaniu stowarzyszenia oraz prowadzenie w nich racjonalnej gospodarki wędkarskorybackiej,
 • popularyzowanie wędkarstwa i działalności stowarzyszenia wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzowanie wędkarstwa i działalności stowarzyszenia wśród osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie wędkarstwa, sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów oraz organizowanie rekreacji,
 • podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów stowarzyszenia,
 • stowarzyszenie może ubiegać się o status Organizacji Pożytku Publicznego,
 • prowadzenie promocyjnych akcji związanych z ochroną przyrody, współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami wędkarskimi, ekologicznymi innymi stowarzyszeniami,
 • współpraca z Polskim Związkiem Wędkarskim,
 • sygnalizowanie nielegalnego korzystania z wód oraz przypadków naruszania pozwoleń wodnoprawnych organom właściwym w sprawach gospodarowania wodami na podstawie przepisów Prawo Wodne (Dz. U. 2001, nr 115, poz. 1229, z późn. zm.),
 • organizowanie akcji zarybieniowych oraz akcji sprzątania wód i lasów.