Stowarzyszenie „Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia P.P. 24;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000409040 z dnia 24.01.2012

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • organizowanie działalności sportowej, rekreacyjno-turystycznej, wychowawczej dla członków i sympatyków stowarzyszenia.

Sposób realizacji celów:

  • prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rozwijanie u osób niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych do życia codziennego,
  • rozwijanie u osób niepełnosprawnych umiejętności psychofizycznych, umożliwiających podjęcie pracy,
  • udzielanie osobom niepełnosprawnym porad  i opieki prawnej,
  • tworzenie warunków włączania dzieci i młodzieży w tok normalnego życia.