Towarzystwo „Przyjaciół Suchowoli”

plac Kościuszki 13;
16-150 Suchowola
Nr KRS 0000091247 z dnia 12.02.2002
kontakt: 085 722 94 00, um@suchowola.com.pl

Obszar działania: gmina

Główne cele:

wszechstronne rozwijanie życia społeczno – gospodarczego i kulturalnego osady i gminy Suchowola oraz zapewnianie osadzie i gminie poczesnego miejsca w województwie i kraju.