Zrzeszenie Producentów Sera Korycińskiego

ul. Knyszyńska 2A;
16-140 Korycin
Nr KRS 0000205920 z dnia 30.04.2004
Kontakt: 085 722 91 81, korycin@kki.net.pl

Obszar działania: gminy: Korycin, Janów, Suchowola
Główne cele:

  • wspieranie się na wzajem w zakresie prowadzonej produkcji sera korycińskiego,
  • promowanie sera korycińskiego jako produktu regionalnego,
  • doprowadzenie do odpowiednich standardów pomieszczeń, w których odbywa się produkcja sera korycińskiego,
  • kultywowanie starych receptur sera korycińskiego,
  • podejmowanie wspólnych działań mających na celu uzyskanie certyfikatu dla produktu regionalnego, tj. sera korycińskiego,
  • prowadzenie akcji szkoleniowej dotyczącej możliwości uzyskania znaku produktu regionalnego zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej i Polsce.

Sposób realizacji celów:

  • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością,
  • promowanie, utrwalenie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej walorów zdrowotnych i smakowych sera korycińskiego,
  • prowadzenie szkoleń i doskonalenie członków zrzeszenia,
  • organizowanie pokazów, wystaw, odczytów, dyskusji, seminariów promujących sprzedaż produktu regionalnego i jego produkcję.