Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Bohoniki 24;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000204972 z dnia 21.03.2008

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • ochrona i piecza nad zachowaniem świadomości etnicznej polskich Tatarów,
  • integracja ludności pochodzenia tatarskiego.

Sposób realizacji celów:

  • powoływanie i nadzór nad organizacjami młodzieżowymi,
  • prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej,
  • organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportowo-rekreacyjnych,
  • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych,
  • rozwijanie współpracy kulturalnej i naukowej,
  • pozyskiwanie środków na realizację celów związku,
  • prowadzenie działalności charytatywnej.