Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Dąbrowskiej „NASZA ZIEMIA” w Osmołowszczyźnie

Osmołowszczyzna 31
16-200 Dąbrowa Białostocka.

Obszar działania: gmina.

Formy działania:

działanie na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego obywateli, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony krajobrazu i terenów lotniczych.