Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Przedszkola nr 1 w Sokółce

Gliniszcze Wielkie 4;
16-100 Sokółka

Obszar działania: gmina

Formy działania:

  • inicjowanie, wspieranie i realizacja wszelkich przedsięwzięć mających na celu jak najlepsze wypełnienie funkcji wychowawczych i edukacyjnych.