Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Przedszkola nr 2 w Sokółce

ul. Witosa 32;
16-100 Sokółka
kontakt: 85 711 81 03
Obszar działania: gmina

Formy działania:

  • inicjowanie, wspieranie i realizacja wszelkich przedsięwzięć mających na celu jak najlepsze wypełnienie funkcji wychowawczych i edukacyjnych.