IMG 0801

Umowa na realizację projektu „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki” podpisana!

W dniu 12 lipca 2016r. Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z członkiem Zarządu Powiatu Sokólskiego Alicją Rysiejko podpisali umowę na realizację projektu „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. W związku z tym od 1 września 2016r. rozpoczynamy realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2016-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki- poza ZIT BOF. Wartość całkowita projektu: 999 198,46zł, w tym dofinansowanie 949 238,46zł.
Projekt zakłada realizację praktyk lub staży zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jak również staży lub praktyki dla nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Wydział Rozwoju i Promocji
Izabela Ruducha

image_printDrukuj
Tagged .