XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Dnia 6 września w Urzędzie Gminy Sokółka odbyła się XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad zawierał 4 punkty.

Podczas Sesji:
– Przyjęto projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu,
– Przyjęto projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,
– Przyjęto projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2016r,
– Przyjęto projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016-2020.

Przesunięcia w budżecie zostały przyjęte, dodatkowo zabezpieczono w paragrafie promocyjnym 5.000zł. na działalność klubów sportowych i stowarzyszeń działających w Gminie Sokółka.
Nie przyjęto rozstrzygnięć przetargów na projektowanie drogi Igryły – Wysokie Laski oraz wykonania zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokółka, gdyż obie oferty dwukrotnie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie gminy,

Rada Miejska jako dobry gospodarz nie wyraża zgody na tego typu wydatkowanie pieniędzy podatników. Na chwilę obecną skierowano te rozstrzygnięcia do rozpisania nowych przetargów, zostaną one rozpisane w przeciągu 14 dni.

 

Paulina Kondrat
Piotr Krasnodębski
Wydział Rozwoju i Promocji
Referat Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , .