Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

Zarząd Powiatu Sokólskiego w dniu 14 października 2016 r. podjął Uchwałę nr 237/2016 w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Konsultacje przeprowadzone będą zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIV/300/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego Powiatu Sokólskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. W. P. z dnia 15 listopada 2010r. Nr 274, poz.3399).

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Celem konsultacji jest włączenie organizacji pożytku publicznego w tworzenie „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Konsultacje będą przeprowadzone w następujących formach:

  1. zamieszczenia projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego
    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” na stronie internetowej Powiatu http://sokolka-powiat.pl/ oraz na powiatowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce;

  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do projektu aktu.

Wzór formularza zgłaszania uwag i opinii w wersji edytowalnej znajduje się poniżej.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 14 października 2016 r. do dnia 26 października 2016 r.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

Agata Kiczuk
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj