Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 14 października 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego rozpatrzono wnioski o zwolnienie z opłat z korzystania z hali sportowej przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce: Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy oraz Akademii Sportu Falcon Sokółka.

Zarząd rozpatrz wnioski o dofinansowanie: Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy o współorganizację Przeglądu Regionalnego Poezji Śpiewanej pod nazwą „XX Bliskie Spotkania z Poezją Śpiewaną Kuźnia 2016”;
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej o ufundowanie nagród uczestnikom konkursu „Smak Górnej Biebrzy – Podejdź no, do rzeki” oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce o dofinansowanie Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Futsalu Chłopców o Puchar Starosty Sokólskiego. Omówiono również sprawy ufundowania nagród uczestnikom XXII Powiatowych Biegów Przełajowych im. ks. Dariusza Sańko pod patronatem Starosty Powiatowego.

Zarząd podjął uchwały w sprawie konsultacji projektu  „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”; w sprawie zgłoszenia kandydatur na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, oraz w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016.Zarząd zawarł umowę z Karolem Klimowiczem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”.

Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu przeznaczonych na postawienie garażu blaszanego. Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie i Krynkach o udzielono wsparcia finansowego na zakup kamery bezprzewodowej, zawarto umowę z Burmistrzem Suchowoli w sprawie udzielenia dotacji na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów LO im. ks. J. Popiełuszki w ZS w Suchowoli.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji