Inwestycje, które zostaną zakończone w przyszłym roku 2017

Wydatki budżetowe Powiatu Sokólskiego których realizacja została przeniesiona na przyszły rok wynikają z uwagi na brak możliwości pełnego zrealizowania wymienionych zadań do końca roku 2016 r. Niżej wymienione zadania zostaną zakończone do końca czerwca 2017 r. Wydatki budżetowe, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przedstawiła Skarbnik Powiatu Sokólskiego Maria Jurgiel.

* Remont stropodachu na hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce; kwota wydatków majątkowych  wynosi 55 350,00 zł.
* Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19 – Kruglany – Czuprynowo i 1266B Czuprynowo – Czepiele – Klimówka – Nomiki – Zaśpicze — do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica; kwota wydatków majątkowych wynosi 76 885,00 zł.  Łączna kwota wydatków które zostaną zrealizowane w przyszłym roku 2017 wynosi 132 235,00 zł.

 

Wydział Rozwoju i Promocji
W. Żołądkowska

 

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .