Nowy rozkład dyżurów aptek na rok 2017

Radni Powiatu Sokólskiego podczas XXXVII Sesji podjęli uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2017.

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Marta Aniśkiewicz odczytała uchwałę, która podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu określa w drodze uchwały rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego.

W związku z powyższym zasadne jest określenie przez Radę Powiatu Sokolskiego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokolskiego, jak również grafiku pełnionych przez nie dyżurów, które będą obowiązywać w 2017 r.

Wydział Rozwoju i Promocji
Referat Promocji
Izabela Ruducha

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , .