Porozumienie z Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie

Dzisiaj zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Sokólskim Reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Alicję Rysiejko, a Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej reprezentowanym przez Dyrektora Jana Chodziutko. Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał dotacje w ramach wydatków poniesionych w związku z wykonaniem prac remontowo – budowlanych dostosowujących pomieszczenia szpitala do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Remont obejmował między innymi wymianę wykładzin podłogowych, drzwi wewnętrznych i roboty malarskie.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , .