Radni Powiatu Sokólskiego podjęli uchwałę w sprawie określenia zadań do zrealizowania przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2016

Kolejną kwestią poruszoną podczas XXVII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego było podjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wojciech Obiała przedstawił zadania do realizacji przez Powiat Sokólski ze środków z PFRON w roku 2016 w zakresie:
– zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 137 281 zł;
– rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 1 599 144 zł;
Przekazane środki finansowe PFRON ogółem wynoszą 1 736 425 zł.

Zmiana w planie zadań realizowanych przez Powiat Sokólski z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. wynika z oszczędności powstałej na zadaniu „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.”
Środki pozyskane z powyższej oszczędności zostaną przeznaczone na „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.”
Powyższe zmiany mają na celu pełne wykorzystanie przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zrealizowanie wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne.

Wydział Rozwoju i Promocji
Referat Promocji
Izabela Ruducha

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , .