Trzy skargi rozpatrzone na XXVII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

Na  XXVII Sesji rozpatrzono trzy skargi które dotyczyły Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. Skarga na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce dotyczyła braku działań aktywizacji zawodowej.

Skarga Sołtysa Sołectwa Sadek na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce dotyczyła wykonania prac porządkowych przy zjeździe z drogi powiatowej nr 1340B na drogę gminną nr 103515B Sadek-Podbagny, co w ocenie skarżącego naruszyło warunki gwarancji wykonawcy w/w drogi. Skarżący wyraził też swoje wątpliwości co do stosowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce metod technologicznych przy budowie dróg, zarzucając im brak innowacyjności.

Natomiast skarga na Starostę Sokólskiego Piotra Rećko wpłynęła od Sołtysa Nowej Kamionki i dotyczyła działalności Starosty Sokolskiego w sprawie budowy ścieżki rowerowej z Osiedla Zielonego w Sokółce do Nowej Kamionki. Skarżący podnosi w niej, iż na przełomie lat 2014/2015 powstał pomysł budowy ścieżki rowerowej o w/w przebiegu, współfinansowanej przez LGD Szlak Tatarski, Powiat Sokolski i Gminę Sokółka, jednak do tej pory inwestycja ta nie została zrealizowana. Wszystkie trzy skargi uznano za bezzasadne.

 

Wydział Rozwoju i Promocji
W. Żołądkowska

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , .