Zmiany w przepisach oświatowych

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 23 czerwca 2016 r.  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1010) Rada Powiatu Sokólskiego na XXVII sesji wprowadziła zmiany m.in. w zakresie udzielania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Szczegółowo projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Marta Aniśkiewicz.

W związku z powyższym dostosowano zapisy obowiązującej Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Powiatu Sokolskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Pódl. poz.4416) do aktualnych regulacji.

Wydział Rozwoju i Promocji
W. Żołądkowska

 

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , .