Zapytaj o Fundusze Europejskie

W budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyły się konsultacje w sprawie Funduszy Europejskich

Jak zrealizować swój pomysł na inwestycję z pomocą Funduszy Europejskich? Jak uzyskać dofinansowanie, które pomoże zrealizować Ci pomysł na biznes, jakie instytucje go realizują?

Odpowiedzi na te i inne podobne pytania można było uzyskać w Mobilnym punkcie informacyjnym, Lokalny Punkt Informacyjny FE w Suwałkach, który w dniu dzisiejszym pełnił dyżur w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynikają z przyjętej we wrześniu 2013 roku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Są to: rozwój przedsiębiorstw, wzrost eksportu i rentowności podlaskich firm, a także lepsze miejsca pracy i lepsze zarobki mieszkańców, czyli wyższa jakość życia.

Wsparcie w ramach RPOWP można otrzymać m.in. na: działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, tworzenie terenów inwestycyjnych, energetykę opartą na źródłach odnawialnych, edukację odpowiadającą na potrzeby regionalnego rynku pracy, aktywizację bezrobotnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Było bardzo duże zainteresowanie, petenci zadawali pytania i korzystali z porad o procedurach, wymaganych dokumentach, terminach, zasadach opisywania dokumentów finansowo-księgowych związanych z rozliczeniem dotacji.

Grażyna Czerska

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , .