XXX Sesja Rady Powiatu

21.03.2017 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyła XXX Sesja Rady Powiatu Sokólskiego. Po przyjęcia protokołów z XXVVII, XXVIII i XXIX sesji Rady Powiatu Starosta Sokólski Piotr Rećko złożył sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami. Następnie, została przedstawiona informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sokólskiego.

Jadwiga Bieniusiewicz – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokółce przybliżyła radnym m.in sytuację epidemiologiczną  powiatu w zakresie chorób zakaźnych, stan sanitarno-techniczny podmiotów leczniczych, stan sanitarno-techniczny placówek  nauczania i wychowania, wyniki monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi rozprowadzanej systemami zbiorowego zaopatrzenia, a także w wodociągach o zasięgu lokalnym producentów żywności. Nie zostały stwierdzone żadne rażące uchybienia. Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Kazimierz Łabieniec podniósł temat planowanej spalarni śmieci i odpadów medycznych (w tym zakaźnych) na terenie gminy Nowy Dwór.

,,Obawiamy się, że powtórzy się sytuacja z jaką boryka się gmina Sokółka w Karczach. Inwestorem i wykonawcą jest ta sama osoba, która zaczęła budowę wysypiska w Karczach.” – mówił Kazimierz Łabieniec.

Na najbliższym zarządzie poruszymy tą sprawę, Zarząd jest zgodny co szkodliwości tej inwestycji –mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Dyrektor PCPR Wojciech Obiała referował projekt uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017.
W trakcie posiedzenia podjęto stanowisko dotyczące przebiegu drogi krajowej nr. 19. Proponowany nowy przebieg drogi S19 Korycin – Sokółka – Kuźnica nie ma uzasadnienia ekonomicznego i ekologicznego. W wypadku zaakceptowania nowego przebiegu części trasy droga zajęłaby setki hektarów użytków rolniczych. Dodatkowo, odcinek ten będzie dłuższy niż obecne (Białystok – Czarna Białostocka – Sokółka – Kuźnica).

Radni rozpatrzyli również projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wedle której działać mają pięcioletnie licea i pięcioletnie technika.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , .