„Wielkie Święto Małego Człowieka”

Po raz 12. Sokółka stała się centrum występów artystycznych, wokalnych, teatralnych i tanecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych z podlaskich szkół specjalnych, integracyjnych, ośrodków, warsztatów terapii i stowarzyszeń w czasie imprezy pod nazwą „Wielkie Święto Małego Człowieka” – Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Podlasia i Osób Dorosłych z Terenu Powiatu Sokólskiego. W tym roku organizatorem przeglądu było czterech partnerów: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im J. Korczaka w Sokółce, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”, Stowarzyszenie Q Pomocy i Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sokółce. Impreza była współfinansowana ze środków: Województwa Podlaskiego, Powiatu Sokólskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, Burmistrza Sokółki, Podlaskiego Oddziału PFRON.
Honorowym Patronatem imprezę objęli: Starosta Sokólski – Pan Piotr Rećko, Burmistrz Sokółki – Pani Ewa Kulikowska oraz Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON – Grażyna Bogdańska
Integracyjna impreza o charakterze regionalno–plenerowym odbyła się 08.06.2017 r. na placu przed Starostwem Powiatowym. Uczestników i gości powitały: Dyrektor SOSW w Sokółce Marta Tolko-Kuziuta, Prezes Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” Beata Tur, Prezes Stowarzyszenia Q Pomocy – Ewelina Bandzińska i Prezes Polskiego Związku Niewidomych w Sokółce – Barbara Sawicka. Organizatorki podziękowały wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym, dzięki wsparciu i zaangażowaniu których możliwe było przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia, życzyły uczestnikom dobrej zabawy i udanych prezentacji na scenie.
   Uroczystego otwarcia przeglądu dokonali wspólnie: Piotr Rećko – Starosta Sokólski i Wiceburmistrz Sokółki Adam Kowalczuk. Poprowadziły go nauczycielki SOSW w Sokółce: Zyta Biernacka i Katarzyna Dylewska. Impreza rozpoczęła się tradycyjnie od wspólnego odśpiewania hymnu przeglądu „Bo co może mały człowiek”, a po tym wreszcie nastąpił od miesięcy wyczekiwany moment prezentacji umiejętności estradowych uczniów i podopiecznych 12 podlaskich placówek. Jako pierwszy wystąpił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce, współgospodarz imprezy, z inscenizacją muzyczno-ruchową pt. „Karawana”. Następnie scena należała do przedstawicieli: Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym, Stowarzyszenia Pomocy Szansa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpiach, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce, Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Dąbrowie Moczydłach, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce, Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Sokółce. W podziękowaniu za wspaniałe przeżycia i trud włożony w przygotowania prezentacji artystycznych wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci bębnów „Djembe”, dyplomy oraz pamiątki.
Wszyscy mogli skorzystać z wielu niecodziennych atrakcji przygotowanych przez organizatorów imprezy. Chętni mogli skosztować smakołyków z kuchni polowej i grilla oraz spróbować pysznych potraw regionalnych, przygotowanych przez pracowników kuchni z SOSW, ozdobić twarze przy stoisku Bodypainting i wykazać się twórczą ekspresją plastyczną na Happeningu Malarskim. Czas umilały i zapraszały wszystkich do zabawy przemykające pomiędzy zebranymi przebrane postacie z Grupy Performance. Natomiast panie z Biblioteki Publicznej w Sokółce zachęcały do niezwykłego spotkania oraz ciekawych zabaw z książką. Uczestnicy przeglądu mieli również możliwość spróbowania swych sił w chodzeniu na szczudłach, w wykonywaniu gigantycznych baniek mydlanych oraz doskonaleniu swoich zdolności manualnych na warsztacie rękodzielniczym „Coś z niczego”. Ponadto goście przeglądu mogli podziwiać i zakupić unikalne wytwory własnoręcznie wykonane przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością na stoiskach rękodzielniczych.
Podczas imprezy plenerowej nie zabrakło szczególnych atrakcji – niezwykłych emocji dostarczył występ zespołu „Karawana bez granic” w ramach Festiwalu Młodzieży, organizowanego przez Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku. Na zakończenie przeglądu przyszedł czas na kolejną wyczekiwaną niespodziankę muzyczną w postaci występu zaprzyjaźnionego zespołu „MEGAM”, który rytmami popularnych przebojów porwał wszystkich do wspólnego tańca.
Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy plenerowej czuwali funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej, a opiekę medyczną sprawowały pielęgniarki szkolne: Teresa Zaborowska i  Beata Cyuńczyk – Paszko. Wsparcia nauczycielom i opiekunom grup udzielili niezawodni wolontariusze z sokólskich szkół ponadgimnazjalnych, tj.: z Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Zawodowych.
Impreza została zarejestrowana okiem kamery przez podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i prawidłowego przebiegu przeglądu składamy serdeczne podziękowania, w szczególności dziękujemy tym firmom i instytucjom, które wsparły nas organizacyjnie i finansowo. Należą do nich: Zarząd Województwa Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce; Zarząd Powiatu Sokólskiego ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko na czele; Burmistrz Sokółki; Podlaski Oddział PFRON w Białymstoku; Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce, Bank Spółdzielczy w Sokółce, Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce; Biblioteka Publiczna w Sokółce; Komenda Powiatowa Policji w Sokółce; Komenda Straży Miejskiej w Sokółce; Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce; Zespół „Karawana bez granic” w ramach Festiwalu Młodzieży organizowanego przez Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku, Zespół Szkół w Sokółce; Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce; Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce; Spółdzielnia PH „KRYNKA” w Krynkach; Spółdzielnia Producentów Drobiu „EKO-GRIL” w Sokółce; Jaskółka” Sp. z o. o. w Sokółce; W. Muszyński, M.Piktel, J. B. Kundzicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno– Handlowe „Marwibog” S.C.; Zespół „MEGAM”; Marcin Dylewski „Biuro Serwis” Sokółka;   Rada Rodziców SOSW w Sokółce; F. P. H. „U Matczaka” Lody Tradycyjne w Sokółce;  „Balmix” Grażyna Bukłaho – Białystok;
Niewątpliwym efektem „Wielkiego Święta Małego Człowieka” jest przełamywanie stereotypów na temat niepełnosprawności. Podopieczni mieli możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień większej publiczności, zintegrowania się ze środowiskiem osób pełnosprawnych, jak również nawiązania pozytywnych relacji z osobami o podobnych schorzeniach i dysfunkcjach. Publiczność i goście poprzez bezpośredni kontakt zwiększyli swoją wiedzę na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, a także ich niezwykłych możliwościach artystycznych. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych miały okazję promować swoją działalność. Mamy nadzieję, że uczestnicy przeglądu będą kontynuować aktywność twórczą i zobaczymy się ponownie za rok!

 

Tekst – Beata Boguszewska

Fot. – Patrycja A. ZalewskaReferat Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , .