Spotkanie organizacji pozarządowych Powiatu Sokólskiego

21 czerwca w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu sokólskiego. Spotkanie otworzył Starosta Sokólski Piotr Rećko. Z ramienia Starosty brały w nim udział również Anna Maria Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych oraz Lila Micun – Kierownik Referatu Zdrowia. W trakcie spotkania odbyły się wybory przedstawiciela organizacji z powiatu do Podlaskiej Sieci Pozarządowej. Podlaska Sieć Pozarządowa powstała w 2011r. Obecnie jest 30-osobową reprezentacją organizacji pozarządowych z 15 powiatów województwa podlaskiego. Główną ideą pracy Sieci jest reprezentowanie interesów sektora, zachęcanie przedstawicieli organizacji do tworzenia nowej jakości pracy w środowisku lokalnym, tworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji.

W spotkaniu wzięło udział 18 osób reprezentujących 15 organizacji.

Wybory wyłoniły dwóch przedstawicieli do Podlaskiej Sieci Pozarządowej. Zostali nimi Krzysztof Szczebiot oraz Magdalena Jucha.

W spotkaniu uczestniczyła Katarzyna Łotowska – Prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Zapoznała obecnych z najważniejszymi działaniami Podlaskiej Sieci Pozarządowej. Odbyła się również dyskusja na temat potrzeb organizacji pozarządowych z terenu powiatu Sokólskiego.

 

image_printDrukuj