Informacja w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego

Starosta Sokólski zawiadamia, że na stronach internetowych Biuletynu Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokółce zostały zamieszczone informacje o
czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z obrębów
Achrymowce, Białobłockie, Bilminy i Palestyna, Chreptowce, Cimanie, Czepiele,
Czuprynowo, Długosielce, Klimówka, Kowale, Kowale Kolonia, Kruglany, Kuścin,
Kuścińce-Wołyńce, Kuźnica, Litwinki, Losośna Wielka, Lowczyki, Mielenkowce,
Mieleszkowce Pawłowickie, Mieleszkowce Zalesiańskie, Nowodziel, Parczowce,
Saczkowce, Starowlany, Szymaki, Tołcze, Tołoczki Wielki, Wojnowce, Wołkusz, Wyzgi,
Zajzdra.
Szczegółowe informacje na temat wspomnianych czynności można uzyskać na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokółce, a także na
tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości (Il piętro) Starostwa
Powiatowego w Sokółce.

20170629100931

https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/starostwopowiatowe/ogloszeniaobwieszczeniaikomunikaty/informacja-w-sprawie-czynnosci-ustalenia-granic-dzialek-ewidencyjnych-z-wniosku-geodety-uprawnionego.html