Młodzież z sokólskiej „zawodówki” pojedzie na staże do Włoch

Miło nam poinformować, że przygotowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce wniosek „Doświadczenie klucz do sukcesu” został zatwierdzony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany podczas ferii zimowych w 2018 roku.

W stażach zagranicznych, które odbędą się w Bolonii we Włoszech, weźmie udział 30 uczniów z 3 profili zawodowych: technik informatyk (10 osób), technik mechanik (10 osób), technik usług fryzjerskich (10 osób). Podczas zorganizowanych praktyk uczniowie wykorzystają dotychczas zdobytą wiedzę w trakcie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz nauczą się wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce, jak też wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego i wycieczkach do Florencji i Wenecji.