Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 11 lipca 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. W trakcie posiedzenia zatwierdzono wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją programu „Modernizacja obiektów szkolnych powiatu sokólskiego”.

Zarząd został poinformowany o postępach prac związanych z dostawą i montażem windy w budynku Starostwa i zatwierdził umowę na podwykonawstwo.

Zarząd podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością w zakresie  do wystąpienia do Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z wnioskiem o zgodę na wycinkę drzew.

W trakcie posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017, rozpatrzono wniosek Podlaskiego Okręgowego Związku Kolarskiego o ufundowanie nagród oraz dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów „Niemen” Białystok – Sokółka – Grodno.

Zarząd zatwierdził rozliczenia dotacji przekazanych na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów LO im. Ks. Jerzego Popiełuszki w ZS w Suchowoli.

Na posiedzeniu przedstawiono informację Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej o rozwiązaniu umowy najmu z dotychczasowym najemcą i zawarcie umowy z nowym najemcą.

 

Piotr Białomyzy

Wydział Rozwoju i Promocji

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , .