Przedstawiciele PFRON w Starostwie Powiatowym

W związku z pozyskaniem przez Powiat Sokólski środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w dniu 26 września 2017 r., Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Członek Zarządu Krzysztof Szczebiot wraz pełnomocnikami PFRON – Grażyną Bogdańską oraz Małgorzatą Kobylińską podpisali umowy na realizację projektów w ramach programów:

„Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, polegającym na przeprowadzaniu działań aktywizacyjnych pod postacią wyposażenia stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu biurowego, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia na łączną kwotę dofinansowania 15.740,00 zł,
„Wyrównywanie różnic między regionami III” – obszar B, polegającym na realizacji projektu pn. „Windą do nieba” – likwidacja barier architektonicznych w zakresie umożliwiającym osobom z niepełnosprawnością sprawniejszą komunikację w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce na łączną kwotę dofinansowania 57.269,24 zł,
„Wyrównywanie różnic między regionami III” – obszar E, polegającym na realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury społecznej służącej wsparciu osób niepełnosprawnych – modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce”, polegającym na stworzeniu ogólnodostępnego miejsca dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, służącego organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym, w tym spotkań, warsztatów, konferencji i innych działań służących m.in. aktywizacji i/lub integracji osób z niepełnoprawnością, na łączną kwotę dofinansowania 134.550,00 zł.

Projekt „Poprawa infrastruktury społecznej służącej wsparciu osób niepełnosprawnych – modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce” realizowany będzie w ramach Programu pod nazwą: nabór nr 5/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski; Cel ogólny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości; Cel szczegółowy 1.3: Wsparcie usług społecznych; Przedsięwzięcie 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Typ projektu Nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej; Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na łączną kwotę 957.960,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie z LGD wyniesie 538.199,96 zł w tym dofinansowanie PFRON 134.550,00 zł.
Ww. działania stanowią kolejne wsparcie jakie Powiat Sokólski pozyskał ze środków zewnętrznych na likwidację barier, które posłużą niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu sokólskiego.

Zdjęcia: Patrycja Zalewska
Wydział Rozwoju i Promocji
Tekst: Iwona Rogowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .