XXXVI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

27 września odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego która rozpoczęła się od przyjęcia protokołu XXXV sesji Rady Powiatu. Na sesji przedstawiono Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami. W okresie między sesjami odbyły się trzy posiedzenia zarządu.
Rada powiatu rozpatrzyła pozytywnie projekty uchwał:
-uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski,
– uchylającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski,
-w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zdobywania, nabywania i wykupu,
-w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017 – 2028,
– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , .