Pomoc stypendialna w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” – Regulamin wraz z załącznikami (do pobrania)


Nasze działania w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” rozpoczynamy od wsparcia w zakresie pomocy stypendialnej, które skierowane jest na uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w przedmiotach zawodowych. W dniu 3 października 2017 r. Zarządu Powiatu Sokólskiego podjął uchwałę Nr 392/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem w ramach realizacji całego projektu przez okres 2 lat przyznawane będą stypendia naukowe dla uczniów, którzy złożą wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej i zostaną zakwalifikowani do udzielenia przedmiotowego wsparcia.

 Treść regulaminu wraz z załącznikami do pobrania w załączeniu:

Termin składania wniosków w I edycji naboru upływa w dniu 16 października 2017 r.

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08

 

image_printDrukuj