Wizyta przedstawicieli Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce

Dnia 31 października w ZSR Sokółka zorganizowane było spotkanie młodzieży  kształcącej się w zawodzie technik rolnik  z przedstawicielami Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku.  Pani Urszula   Zimnoch- kierownik działu:  Agrochemiczna Obsługa Rolnictwa przedstawiła  ogólne zasady funkcjonowania stacji oraz bardzo dokładnie  zaprezentowała zadania w stosunku do rolników.  Do zadań działu należy szeroko rozumiane doradztwo w zakresie nawożenia, pozyskiwanie prób do badań, prowadzenie szkoleń, reprezentowanie Stacji podczas targów, wystaw, konferencji oraz realizacja innych prac powierzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zwracając się do młodzieży zwróciła szczególną uwagę na zasadność przeprowadzania badań glebowych jako podstawową działalność w zakresie produkcji roślinnej przed przystąpieniem do planowania nawożenia.

W drugiej  części spotkania- specjalista terenowy Pan Mieczysław Borowski zaprezentował w praktyce sposoby pobierania próbek glebowych bezpośrednio na działkach rolnych Zespołu Szkół Rolniczych. Zwrócił szczególną uwagę na dokładność pobierania próbek jako warunek  niezbędny do uzyskania wiarygodnych informacji o jakości gleby na badanym polu. Bardzo dokładnie przedstawił również sposób opisu próbki i sporządzenia protokołu.

Dzięki zorganizowaniu tego  spotkania wzrosła świadomość młodzieży o potrzebie badania gleby jako podstawowego działania w celu uzyskania  wysokich plonów, a szkoła dokonała pobrania próbek glebowych do analizy ze wszystkich swoich działek rolnych.

Spotkanie zorganizował oraz notatkę sporządził – Andrzej Szumiło

 

 

image_printDrukuj
Tagged , , .