XXXVIII sesja Rady Powiatu Sokólskiego

W trakcie XXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego zajmowano się głównie szkolnictwem.

Uchwalono uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej  w Sokółce, w Branżową Szkołę I stopnia, Szkołę Policealną nr 3 dla Dorosłych wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr.Henryka Dobrzańskiego „Hubala”  Sokółce na Szkołę Policealną nr 3 dla Dorosłych, Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr.Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sokółce w Branżową Szkołę I stopnia nr 2, Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej w Branżową Szkołę nr 1 w Dąbrowie Białostockiej, Szkołę Policealną Dla Dorosłych  wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, na Szkołę Policealną dla Dorosłych w Dąbrowie Białostockiej.

Uchwalono również przekształcenie sześcioletniej Szkoły Specjalnej w Sokółce wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na ośmioletnią Szkołę Specjalną w Sokółce, Szkoły Specjalnej Przysposobiającej do Pracy w Sokółce wchodzącą w  skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na Szkołę Specjalną Przysposobiającą do Pracy w Sokółce,  Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3  wchodzącą w  skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na Branżową Szkołę Specjalną nr 3 w Sokółce.

Oprócz tego przedstawiono stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Sokólskim za rok szkolny 2016/2017

W rankingu szkół Województwa Podlaskieo prowadzonym przez Miesięcznik ,,Perspektywy” znalazły się szkoły z terenu Powiatu Sokólskiego. Technikum w Zespole Szkół w Suchowoli zajęło 23 miejsce (spośród techników woj. Podlaskiego), Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkół w Suchowoli zajęło 25 miejsce wśród liceów ogólnokształcących. W ranking uwzględniającym osiągnięcia uczniów w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej LO w Sokółce zajęło 9 miejsce. W ranking stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego – LO im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Sokółce osiągnęło 26 lokatę.

Rada Powiatu Sokólskiego rozpatrzyła również dwa projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sokólskiego. Obie skargi zostały uznane za bezzasadne.

W trakcie trwania XXXVIII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2017-2033. Radni dokonali również zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

Edward Horsztyński

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .