Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

20 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego, w trakcie którego zarządrozpatrzył interpelację radnego Powiatu Sokólskiego Jerzego Omielana w sprawie inwestycji drogowych na terenie Gminy Suchowola oraz wskazał osoby do podpisania wniosku do PFRON na pozyskanie środków jako wkładu własnego do projektów dotyczących obszarów związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Zarząd zatwierdził  również wybór oferty na powierzenie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2018 roku  w Suchowoli.

W trakcie posiedzenia zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o zabezpieczenie przez Gminę Sokółka w budżecie na rok 2018 dotacji na częściowe sfinansowanie realizacji projektu „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób  będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce.

Zarząd przyjął również informacje Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o rozpoczęciu przez ZUS kontroli okresowej, przesłaniu przez NFZ aneksu do umowy zwiększającego wartość umowy na IV kwartał 2017 r. w zakresie endoprotezoplastyki, przeprowadzanej w Laboratorium kontroli Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, przeprowadzonej w Oddziale Internistyczno – Kardiologicznym kontroli Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie drobnoustrojów, przeprowadzonej w Pracowni Endoskopowej kontroli Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii.

Zarząd przyjął Informacje Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej o zawarciu umowy najmu lokali  mieszkalnego położonego w Suchowoli oraz umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Dworze. Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej  o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy  najmu lokalu użytkowego dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowego w Białymstoku na okres 3 lat.

Na posiedzeniu rozpatrzono pozytywnie wnioski dyrektora ZSR w Sokółce o dofinansowanie  IX Mistrzostw Powiatu w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Dyrektora ZSR w Sokółce pod patronatem Starosty Sokólskiego i UKS OMEGA Sokółka o dofinansowanie organizacji V Charytatywnego Maratonu Pływackiego „Pływamy i pomagamy”.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji