Szkolenie dla kard instytucji społecznej z terenu Powiatu Sokólskiego

W dniu 16 listopada w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się szkolenie dla kadr instytucji pomocy społecznej z terenu Powiatu Sokólskiego. Szkolenie zostało zorganizowane w oparciu o art. 19 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. W szkoleniu udział wzięli min: Kierownik Referatu Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sokółce Pani Lila Micun, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Pan Antoni Czaplejewicz, Kierownik działu usług opiekuńczych PKPS Starostwa Powiatowego w Sokółce Pani Zofia Gremza, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce Pani Anna Fidziukiewicz wraz z psychologiem Panią Anną Sawicką, Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Nierośnie s. Anna Orpik, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce Pani Marta Półtorzycka, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Sokólskiego, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej oraz pracownicy PCPR w Sokółce.
Na szkoleniu omówiona została sytuacja osób starszych w Powiecie Sokólskim przez Kierownika Referatu Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sokółce Panią Lilę Micun, w dalszej części szkolenia pracownik socjalny PCPR Pani Iwona Woronowicz omówiła założenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany jest od 4 lat, ewaluacja programu ukazała efektywność programu oraz potrzebę realizowania programu w przyszłości. Kolejnym punktem szkolenia było omówienie przez Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Panią Agnieszkę Kopańko-Żdanuk współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy koordynatorami pieczy zastępczej PCPR, a instytucjami pomocy społecznej, Policją, Sądami, Poradniami Psychologiczno –Pedagogicznymi jak również szkołami. Dyrektor PCPR Pan Wojciech Obiała podsumował spotkanie oraz podziękował przybyłym gościom za współpracę .

Iwona Woronowicz

image_printDrukuj