Spotkanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dzisiaj odbyło się spotkanie Członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W spotkaniu wziął udział Starosta Sokólski Piotr Rećko, Przewodnicząca Zespołu Janina Konował, Sekretarz Zespołu Urszula Januszkiewicz oraz lekarze: Katarzyna Giba, Beata Agnieszka Mackiewicz i Wojciech Szydłowski. Na spotkaniu omówiono bieżące problemy z jakimi mierzy się zespół, podsumowano rok 2017 i określono kierunki działania na rok bieżący. W trakcie spotkania podpisano również umowy zlecenia z lekarzami orzecznikami Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności na rok 2018.

 

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , , .