Monitorowanie stażów uczniów ZSZ w Bolonii

Do zadań koordynatorów projektu należy między innymi monitorowanie stażu, czy przebiega on zgodnie z założeniami projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Doświadczenie kluczem do sukcesu”. Opiekunowie odwiedzają więc zakłady pracy, rozmawiając z pracodawcami i obserwując pracę stażystów.

Zadania te są realizowane przez koordynatorów projektu – Anetę Tymińską i Lech Czarnowicza.

image_printDrukuj
Tagged , .