Podpisanie aneksu „Przebudowa i Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B”

Dzisiaj został podpisany aneks dotyczący realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. Sokólski, woj. Podlaskie. Aneks zawarto pomiędzy Gminą Dwór reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Humiennego, a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Kazimierza Łabieńca. Projekt finansowany jest przez Powiat Sokólski (1 300 000, 00 złotych) oraz Gminę Nowy Dwór 540 127,38 zł.

Przetargowa wartość zadania objętego porozumieniem wynosi 3 430 733,38 z czego strony umowy wnoszą środki finansowe w łącznej wysokości 1 840 127, 38zł a pozostała kwota (1 590 606 zł) pochodzić będzie zewnętrznych źródeł pomocowych.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , .