Uczniowie ZSZ na konferencji „Patriotyzm i Wychowanie”

15 lutego 2018 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja „Patriotyzm i wychowanie” zorganizowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Na wstępie przybyłych gości przywitała pani Bożena Dzitkowska, Podlaski Kurator Oświaty. W swojej wypowiedzi nawiązała do roli szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych. Następnie głos zabrali przybyli goście. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił uwagę, że w dzisiejszym, globalizującym się świecie ważne są zarówno wychowanie i jak i patriotyzm. Ksiądz doktor habilitowany Andrzej Proniewski wygłosił wykład na temat: „Wychowanie wspólnym celem rodziny, szkoły, kościoła i państwa”. Zdaniem księdza szkoła w wychowaniu jest środowiskiem współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, zaś ostatecznym celem wychowania jest samowychowanie, czyli umiejętność samodzielnego rozwoju człowieka. Głos zabrał także dr Jarosław Schabieński z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, który wygłosił wykład na temat: „Wychowanie i kształtowanie postaw patriotycznych – kierunek polityki oświatowej państwa”.

Wypowiedziami praktycznymi były wypowiedzi wicedyrektorów szkół, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego i Szkoły Podstawowej nr 21 im. Józefa Piłsudskiego. Poruszono w nich, w jaki sposób szkoły realizują wychowanie patriotyczne w praktyce szkolnej przedstawiając inicjatywy szkolne sprzyjające wychowaniu patriotycznemu.

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce na konferencji reprezentowali nauczyciele: Klaudia Adrianna Kmon-Ciuruk, Renata Maliszewska, Anna Tolko i Sylwester Pakuła.

image_printDrukuj
Tagged , .