Zarząd Powiatu Sokólskiego na realizację zadań publicznych przez kluby sportowe przeznaczył 100 000 zł

Dzisiaj w gabinecie Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, miało miejsce podpisanie umów z 21 klubami sportowymi. Przedmiotem umów było przyznanie dotacji na wsparcie finansowe rozwoju sportu w Powiecie Sokólskim. W podpisaniu umów uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu Powiatu Sokólskiego.

Kwota przyznana w 2018 r. przez Zarząd Powiatu Sokólskiego na realizację zadań publicznych przez kluby sportowe to 100 000,00 zł.

Powiat Sokólski poprzez sprzyjanie rozwojowi sportu zamierza osiągnąć następujące cele:
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników i członków klubów sportowych;
2) umożliwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Powiatu Sokólskiego;
3) promocja sportu, zdrowia i aktywnego stylu życia.

Z dotacji mogą być sfinansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) zakupu sprzętu sportowego;
3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach (transport, ubezpieczenie, badania lekarskie, posiłek regeneracyjny zawodników, koszt sędziów, zakup dyplomów, medali i pucharów oraz nagród dla uczestników);
4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) finansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Zarząd Powiatu Sokólskiego dokonał wyboru następujących ofert, przyznając im dofinansowanie w następującej wysokości:

Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej 8000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Boxing Sokółka” 10000 zł

Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP 6000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce 2000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Malawiczach Dolnych 2000 zł

Combat Sports Academy 7000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie 3000 zł

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka” 4000 zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” w Kuźnicy 3000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Krynkach 2500 zł

Klub Żeglarski „Żagiel” Sokółka 1000 zł

KS „Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka 8000 zł

Klub Jeździecki Popławce 1000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Omega” w Sokółce 8000 zł

Klub Jeździecki BIK 1500 zł

Klub Sportowy „Sokół 1946 Sokółka” 10000 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Krynki 3000 zł

Akademia Sportów Umysłowych Sokółka 2000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo” w Sokółce 7000 zł

Sokólski Klub Kolarski „Sokół” 5000 zł

Akademia Sportu Falcon Sokółka 6000 zł

opr. P.A. Zalewska

image_printDrukuj
Tagged , , , .